Landbeheerder

Door slecht beheer en ontbossing is de vruchtbaarheid van het land afgenomen en daarmee ook de opbrengst. Dat is een groot probleem waar ik mij echt zorgen over maak.

We moeten zoeken naar nieuwe manieren van duurzaam landbeheer, we moeten het tij keren. Weet je, Zimbabwe heeft eigenlijk heel veel mogelijkheden om het land te gebruiken, alleen we doen het niet. Ik zal ze je vertellen:

Eigenlijk kunnen we in het hele land landbouwbedrijven opzetten. Overal is of was de grond voldoende vruchtbaar. Zowel veeteelt als verbouw van gewassen is mogelijk.

Houtproductie vindt plaats in de berggebieden aan de oostkant van het land. Als we de bewoners daar betrekken bij het beheer van de bossen en ze geld geven voor nieuwe aanplant dan hebben we een duurzaam beheer. Als je de bewoners goed uitlegt waarom dat belangrijk is, willen ze wel meewerken. 
terug terug